© Fabryka 2017  
F A B R Y K A rock band
mail:  fabryka (at) fabryka.info.pl management:  601 314 176
Płyty do nabycia w następujących sklepach:
Records Silver
Płyty do nabycia w:
Records Silver