F A B R Y K A rock band
CD: sierpień (2016) - poezje Kolumbów w interpretacji Fabryki
EP: coś się stało (2011) - PL lat 80-tych w poezjach Piotra Kubiaka
CD: rock fantastyczno-naukowy (2011)
© Fabryka 2017  
Płyty do nabycia w:
Records Silver STRONA W PRZEBUDOWIE STRONA W PRZEBUDOWIE
EP: Janek (2019) - poezje górników z muzyką Fabryki