© Fabryka 2017  
F A B R Y K A rock band
Płyty do nabycia w:
Records Silver Szczęśliwego Nowego Rocku       od Fabryki!