© Fabryka 2016  
F A B R Y K A rock band
KONTAKT:  fabryka(at)fabryka.info.pl  management: 601 314 176
Records Silver
P O E Z J E  K O L U M B Ó W  N A  R O C K O W O  -  N O W A  P Ł Y T A od 28 X 2016 w dobrych sklepach muzycznych
Najbliższy koncert: 13 XII GDAŃSK
Tym razem zespół zmierzył się z liryką polskich Kolumbów. 12 wierszy, w tym:  Baczyńskiego („Drzewa”, „Źródło”, „Bez imienia”), Gajcego („Modlitwa o nas”,  „Wezwanie”), Borowskiego, Szczepańskiego i innych zostało zilustrowanych  muzyką rockową.  Kilka z utworów odwołuje się bezpośrednio do dramatycznych wydarzeń  Powstania Warszawskiego, jednak większość tekstów to przemyślenia  dotyczące sensu życia, wątpliwości i dylematów, z jakimi borykali się młodzi  ludzie w trudnych czasach okupacji.  Wydawnictwo odwołuje się do naszego dziedzictwa narodowego, przypomina wybitnych poetów, promuje bogaty język polski, oddziałuje na świadomość  historyczną i popularyzuje świadomość patriotyzmu bez patosu i egzaltacji. Wydawcami płyty są: Narodowe Centrum Kultury i Silver Records.  Mecenasem premierowego wydania płyty jest Grupa Energa
Płyty do nabycia w następujących sklepach: