Records Silver
P O E Z J E  K O L U M B Ó W  N A  R O C K O W O NOWA PŁYTA od 28 X 2016 w dobrych sklepach muzycznych